İncelticiler

Tanımı: Vernik ve boyanın katman yapan gerecinin, kimyasal yapısını bozmadan eriten ve bu sıvıları uygun akışkanlığa getirerek yüzeye düzgün bir şekilde sürülmesini sağlayan sıvılardır. Bütün incelticilerin ortak noktası, uygun boya sıvılarında kullanılmasıdır. Polyester vernik haricinde tüm incelticiler yüzeye boya ile sürüldükten sonra buharlaşarak katmandan ayrılır. Buharlaşma sıcaklığı düşük sıvılar, vernik ve boyadan çabuk ayrılır. Böyle […]

Tanımı: Vernik ve boyanın katman yapan gerecinin, kimyasal yapısını bozmadan eriten ve bu sıvıları uygun akışkanlığa getirerek yüzeye düzgün bir şekilde sürülmesini sağlayan sıvılardır. Bütün incelticilerin ortak noktası, uygun boya sıvılarında kullanılmasıdır.

İncelticiler
İncelticiler

Polyester vernik haricinde tüm incelticiler yüzeye boya ile sürüldükten sonra buharlaşarak katmandan ayrılır. Buharlaşma sıcaklığı düşük sıvılar, vernik ve boyadan çabuk ayrılır. Böyle sıvılarda hazırlanan vernik ve boyalar çabuk kurur. Buharlaşma sıcaklığı yüksek sıvılar geç buharlaşır. Bu sıvılarda hazırlanan boya ve vernikler geç kurur.
Endüstride hemen her sektörde solvent (kimyasal inceltici) kullanılır. Solventler, içerdikleri kimyasal maddelerin özelliklerine göre tehlikeli madde ve kullanım sonucunda da tehlikeli atık özelliği gösterir.

Solventler, deriye temas ettiklerinde temas ettiği alanda kuruma, çatlama ve sıvı dolu kabarcıklar oluşur. Deriye teması hâlinde bol su ile yıkanmalıdır. Solunum yoluyla vücuda alındıklarında baş ağrısına, uyuklamaya, dikkat dağınıklığına, mide bulantısı ve rahatsızlık hissine yol açar. Solvent bulaşmış ellerle yemek yenilirse sindirim sistemine zarar verir ve ciddi zehirlenmelere yol açar.

Çeşitleri
Su: Özellikle akrilik boyalarda ve plastik duvar boyalarında kullanılır.
Eter: Kokusu bayıltıcı bir sıvıdır. Cerrahide kullanılan ilk anestezi maddesidir.
Aseton: Oje temizleyicilerinin esas maddesidir. Polaritesi yüksek olduğu için birçok organik yapıyı çözebilir. Odunun kuru kuruya damıtılmasından elde edilir.
Metil alkol: İlk defa odunun kuru kuruya damıtılmasından elde edilmiştir. Endüstride çözücü ve motor yakıtlarının bir bileşeni olarak geniş çapta kullanılır. Formaldehit ve anilin boyalarının elde edilişinde kullanılır.
Etil alkol (İspirto): Etil alkol adlı sıvıya halk dilinde verilen addır. Piyasada renkli ve saf olmak üzere iki türü bulunur. Şeker fabrikalarında kristalleşmeyen şeker, su ve şeker dışı maddelerin damıtılması ile elde edilir.
Etil glikol: Vernikler ve seliloz asetatlar için çözücü olarak ve antifriz olarak kullanılır.
Benzol: İnsanda kanserojen etkisi ispatlanmış bir maddedir. İyi bir çözücüdür. Ayrıca kimya endüstrisinde, yapıştırıcılarda ve temizlik malzemelerinde kullanılır.
Etil asetat: Etil asetat yağ bazlı cilalarda ve emayede (özellikle poliüretan) çözücü olarak bunun yanında mürekkep ve yapıştırıcıda inceltici sıvı olarak kullanılır.
Butil asetat: Tek başına ya da başka solventlerle karıştırılarak boya, mürekkep, yapıştırıcılarda inceltici olarak kullanılır. Ayrıca endüstriyel temizleyici ve yağ çözücülerde kullanılır.
Ksilol: Saf ksilen, berrak, renksiz sıvı hâlindedir. Hızla yanmaya meyillidir, ksiloldür. Petrol katranından elde edilir ve boyalar, yapıştırıcılar ve böcek öldürücüler gibi birçok üründe yer aldığı gibi patoloji laboratuvarlarında da kullanılır.
Toluen: Renksiz, hoş kokulu bir sıvıdır. Sudaki çözünürlüğü azdır. Petrokimyasal maddelerin üretim proseslerinde ham madde olarak kullanılır. Birçok organik madde için çok iyi bir çözücüdür.
Metil izo butil keton: Keton tipi aktif organik solventtir. Boyalarda, verniklerde ve nitroselüloz laklarda, epoksi ve poliüretan sistemlerde ve mürekkeplerde çözücülüğü yüksek, önemli bir solventtir.
Selülozik tiner: Çeşitli solvent karışımlardan oluşan bir incelticidir. Selülozik bazlı tüm ürünlerin inceltilmesi ve uygulama araçlarının temizliğinde kullanılır.
Sentetik tiner: Alifatik hidrokarbonlar karışımı olan yavaş buharlaşan bir incelticidir. Sentetik bazlı tüm ürünlerin inceltilmesi ve uygulama araçlarının temizliğinde kullanılır. Boya yüzeyindeki gerilimi ve çatlamayı engeller.
Akrilik tiner: Akrilik bazlı tüm ürünlerin inceltilmesi ve uygulama araçlarının temizliğinde kullanılır.
İzo propil alkol: Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Deri, mürekkep sektörlerinde, selülozik tiner imalatında kullanılan çözücü solventtir.

İnceltme Uygulaması
Genel olarak boyalarda inceltme yaparken boyayı üreten firmanın inceltici karışım oranlarını dikkate almak gerekir.

Sentetik boyalarda: Fırça ve rulo uygulamalarında % 5-10 oranında sentetik tiner ile inceltilir. Püskürtme uygulamalarında % 10-20 arasında sentetik tiner ile inceltilir. Boya ile aynı firmanın inceltici ürünü kullanılır.

Selülozik boyalarda: Astar ve son kat boyalarda 1:1 oranında selülozik tiner ile inceltilir. Aynı fabrikanın boya ve tinerini birlikte kullanmak en doğrusudur.

Epoksi boyalarda: Boya % 25-30 oranında epoksi tinerle inceltilebilir.

Poliüretan boyalarda: Poliüretan tiner ile boya 1/10 oranında inceltilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    1. Bu mutfakları çok seviyorum, ancak mutfağımı yenilemek istediğimde aşırı uçuk bir fiyat söylediler. Keşke biraz daha ucuz olsa.

    Mobilya ve İç Mekan Tasarımı © 2023